Menu
Chráníme Vaše práva

Kontroly kotlů


komora

APTT jako autorizované začleněné živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky potvrzuje, že níže uvedený seznam obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců. Postup výrobců pro zápis je uveden zde

Nejčastěji kladené dotazy čtěte zde:

POZOR!!! Na základě § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, OD LENA 2020 DOŠLO KE SPUŠTĚNÍ DATABÁZE ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Databáze je přístupná na adrese https://ipo.mzp.cz/
Databáze uvedená na naších webových stránkách je v současné době již neúplná.

Kraj:
Výrobci kotlů:
Příjmení jméno Telefon E-mail Město Kraj Výrobce/oprávnění
Císař Petr 723971270 Karlovy Vary 3 Karlovarský kraj OPOP s.r.o. / OPO1314
Jíra Miloslav 606459683 Citice 133 Karlovarský kraj OPOP s.r.o. / OPO1325
Müller Patrik 602364445 Kraslice 137 Karlovarský kraj VIADRUS a.s. / 2019-01-00816
DAKON - Bosch Termotechnika s.r.o. / DAK1020
Buderus - Bosch Termotechnika s.r.o. / BUD0961
SLOKOV a.s. / SLO00470
Nesnídal Zdeněk 602533370 Karlovy Vary 3 Karlovarský kraj OPOP s.r.o. / OPO1739
Tichý Roman 608356111 Karlovy Vary 321/3A Karlovarský kraj KLIMOSZ / KLI0056
Tietze Miroslav 602460920 Sokolov 36 Karlovarský kraj OPOP s.r.o. / OPO1290